Privacy Policy

Fashionlab neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Fashionlab altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Fashionlab. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Wie is Fashionlab?
 2. Fashionlab is een gratis online dienst die je de mogelijkheid biedt om een Profiel aan te maken waarna je Advertenties kunt plaatsen om Producten te verkopen, Reacties bij onze gepubliceerde artikelen kunt plaatsen, deze kunt 'liken', onze redacteuren kunt volgen en andere Content kunt plaatsen.
 3. Fashionlab is onderdeel van de besloten vennootschap Bonuswinkelen B.V., kantoorhoudende te (1087HW) Amsterdam, aan de Krijn Taconiskade 292 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319977. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1560771.
 4. Welke informatie wordt door Fashionlab verzameld en verwerkt?
 5. Profiel
 6. Om volledig van onze Dienst gebruik te kunnen maken, moet je een persoonlijk Profiel aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Profiel creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij wordt je gevraagd om een geldig e-mailadres en een loginnaam te verstrekken. Je kunt er zelf nog voor kiezen om overige informatie over jezelf op je Profiel in te voeren, zoals je geslacht, je geboortedatum en je woonplaats.
 7. Je kunt er eveneens voor kiezen om door middel van een Facebook-profiel in te loggen om van onze Dienst gebruik te maken. Je dient Fashionlab daarbij eenmalig toegang te geven tot een beperkt aantal gegevens van jouw Facebook-profiel.
 8. De inhoud van jouw Profiel is zichtbaar voor andere Gebruikers. Als je een Reactie onder één van onze artikelen plaatst, kunnen daarnaast ook bezoekers zonder Profiel jouw gebruikersnaam zien.
 9. Content
 10. Fashionlab slaat alle Content die jij via Fashionlab ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Alle Content die je op de Website plaatst, zoals bijvoorbeeld jouw Reacties en Advertenties, zijn zichtbaar voor alle andere Gebruikers. Daarnaast zijn Gebruikers in staat om jouw Profiel te bekijken en te volgen, waardoor ze kunnen zien welke artikelen en overige informatie op onze Website jouw interesse heeft.
 11. Wanneer je je Profiel beëindigt, zal Fashionlab je Profiel automatisch verwijderen. Fashionlab blijft gerechtigd om de door jou geplaatste Content te gebruiken. Op jouw eerste verzoek zal Fashionlab deze Content anonimiseren of verwijderen.
 12. Koppeling aan social media
 13. Je kan er voor kiezen om je Profiel te koppelen aan je Facebook-profiel. Op die manier kun je met je Facebook-profiel inloggen op de Website en kan bepaalde Content of informatie gedeeld worden met jouw netwerk op Facebook, indien je daarvoor toestemming geeft.
 14. Automatisch gegenereerde informatie
 15. Om Fashionlab optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Fashionlab bepaalde informatie nodig. Fashionlab verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Fashionlab. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Website bezoekt.
 16. Voor zover Fashionlab deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.
 17. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fashionlab ze?
 18. Voor de correcte werking van de Dienst gebruikt Fashionlab cookies. Door gebruik van de Dienst kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Fashionlab kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.
 19. De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:
 20. Cookies van Fashionlab
 21. Fashionlab plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde (bestel)formulieren.
 22. Naast functionele cookies plaatst Fashionlab cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Fashionlab kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.
 23. Ook plaatst Fashionlab cookies die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden Fashionlab de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.
 24. Daarnaast gebruikt Fashionlab permanente cookies om jouw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert Fashionlab jouw surfgedrag op de Website om op basis daarvan specifiek op jouw gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites je naast deze Website bezoekt.
 25. Cookies van derde partijen
 26. Buiten de cookies die Fashionlab zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Fashionlab heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Fashionlab biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Fashionlab wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.
 27. Advertenties
 28. Op de Website zijn advertenties van derde partijen te zien. Deze advertenties worden getoond om er voor te zorgen dat het gebruik van de Website gratis blijft. Via deze advertenties worden permanente cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Deze cookies hebben in de eerste plaats als doel om te bepalen welke advertenties je reeds hebt gezien, zodat je niet iedere keer met dezelfde advertenties wordt geconfronteerd.
 29. Daarnaast hebben de cookies tot doel om jouw surfgedrag te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op deze wijze kan de adverteerder uw randapparatuur herkennen als je naar een andere website surft waarop de adverteerder ook advertenties plaatst. Aan de hand van het door de adverteerder opgebouwde profiel van jouw surfgedrag, is de adverteerder in staat om je specifiek op jou van toepassing zijnde aanbiedingen te doen.
 30. Affiliate cookies
 31. Ook kan een derde zogenaamde affiliate cookies op jouw randapparatuur plaatsen. Dergelijke cookies verwijzen naar de informatie van het domein van Fashionlab, waardoor deze derde partij kan zien dat je bij het bezoeken van de website van deze derde van onze Website afkomstig bent. Dergelijke cookies hebben geen ander doel dan het duidelijk maken van het feit dat je van het webdomein van Fashionlab afkomstig bent.
 32. Google Analytics
 33. Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Fashionlab gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Fashionlab verstrekt. Fashionlab verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar onze Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Fashionlab zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.
 34. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.
 35. Social plug ins
 36. Via de website wordt toegang geboden tot sociale media, in het bijzonder tot Facebook. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je door middel van je Facebook-profiel op jouw Profiel inloggen en informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.
 37. Verwijderen cookies
 38. Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van Fashionlab geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Fashionlab of dat de Dienst niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.
 39. Voor welke doeleinden zal Fashionlab informatie over jou gebruiken?
 40. Doeleinden
 41. Fashionlab kan informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Profiel, het plaatsen van Content onder jouw naam en het verzenden van Berichten;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Fashionlab;
 • Om je een Fashionlab-nieuwsbrief toe te zenden met betrekking tot aanbiedingen van Fashionlab zelf en bij Fashionlab aangesloten partners;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
 1. Fashionlab wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Fashionlab dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Fashionlab je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
 2. Mocht je geen e-mailberichten van Fashionlab willen ontvangen, dan kun je je afmelden via Mijn Fashionlab. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Fashionlab aan jou wordt gestuurd opgenomen.
 3. Gebruik door derden
 4. Zonder jouw expliciete toestemming zal Fashionlab jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
 5. Fashionlab kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Fashionlab jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
 6. De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Fashionlab verlaat en op de website van een derde partij terecht komt. Fashionlab heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Fashionlab heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Fashionlab accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.
 7. Op welke wijze beschermt Fashionlab jouw persoonlijke informatie?
 8. Fashionlab zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 9. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
 10. Inzien
 11. Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Profiel. Als je wilt weten welke gegevens Fashionlab over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Profiel kan veranderen, dan vind je meer informatie op de Website. Fashionlab zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.
 12. Wijzigen, blokkeren en verwijderen
 13. Indien je je Profiel wenst te verwijderen, kun je dit eenvoudig op de Website doen. .Wanneer je je Profiel verwijdert, zal Fashionlab alle Content ontoegankelijk maken voor andere Gebruikers en Bezoekers. Voor zover Fashionlab beschikt over andere informatie over jou (niet zijnde Content), wordt deze informatie vernietigd of geanonimiseerd.
 14. Mogen minderjarigen gebruik maken van Fashionlab?
 15. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Profiel aanmaakt. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een Profiel aan te maken.
 16. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 17. Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.
 18. Vragen?
 19. Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je deze stellen via het contact formulier.